Skip to main content

Дъски за рязане или сервиране

 • Дъска за рязане или сервиране 2406-19

  68,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-18

  68,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-17

  75,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-16

  68,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-15

  85,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-14

  83,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-13

  75,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-12

  68,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-11

  85,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-10

  110,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-09

  120,00 лв.
 • Дъска за рязане или сервиране 2406-08

  125,00 лв.