Skip to main content

Общи условия

Използвайки fuego-art.com се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

 1. fuego-art.com е уебсайт, който е собственост и представлява част от дейността на Fuego Art.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които Fuego Art е директен вносител, разпространител или производител.
 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, онлайн заплащане.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. fuego-art.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. fuego-art.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. fuego-art.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
 3. fuego-art.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. fuego-art.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна fuego-art.com
 4. fuego-art.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. fuego-art.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. fuego-art.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. fuego-art.com се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ и с доказан произход. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.
Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.
Ако се регистрира, потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми екипа на fuego-art.com. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, екипът на fuego-art.com има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА fuego-art.com

fuego-art.com спазва стриктна конфиденциалност относно информацията на своите потребители.
Следната информация: собствено име, презиме, фамилия, телефон, адрес за контакт и доставка се използва единствено за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и комуникацията между fuego-art.com и неговите потребители

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Предлагаме следните методи за плащане на поръчаните от Вас артикули:

 1. Плащане при доставка (Наложен платеж): При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера. Разходите по наложени платежи и застраховка са за сметка на потребителя.
 2. Плащане по банков път: Направете плащането директно в банковата ни сметка. Моля, използвайте уникалния идентификационен номер на поръчката – ID, като основание за плащане. Вашата поръчка няма да бъде изпратена, ако парите не са получени в нашата сметка. На имейла и в сайта ще получите данните за банковата сметка на магазин fuego-art.com
 3. Плащане с карта през виртуален ПОС терминал myPOS

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от fuego-art.com на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 3. Безплатна доставка важи за всички продукти в онлайн магазина fuego-art.com, освен за продуктите на Маги, тъй като те са с благотворителна насоченост.
 4. fuego-art.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 5. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на fuego-art.com

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката.